Geçmiş Dönem Projeleri

Atatürk(1980-82)

Sevgili Edip Asım Karahasan (1980-81) ve sevgili Yücedoğan Akalan başkanlarımızın (1981-82) dönemlerinde Yüce Atatürk’ün 100. Doğum Yıldönümü nedeniyle, O’nun ilke ve devrimleri ile temel düşüncelerini dile getiren bir mektup hazırlandı.
 
Projenin mimarı iki kişi idi;  kurucu başkanımız Hanefi Ulutekin ve sevgili Ersin Sümer.  Mektup İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Japonca olmak üzere altı dile tercüme edildi.  Sol üst köşesinde Rotary amblemi ve sağ üst köşesinde 100. Yıl amblemi bulunan mektuplar 1981 Haziran ayında 19.000 Rotary Kulübüne posta ile gönderildi.  Zarfların üzerine Atatürk’ün bazı vecizelerinin İngilizcelerini içeren ve ayrıca Türk folklor örnekleriyle resimlenmiş pullar yapıştırıldı.  Bu çaba basında ve Rotary camiasında geniş yankı uyandırdı.
 
Mektubun Türkçe metni şöyledir:-
 
“Sayın Başkan          19 Mayıs 1981
 
Türkiye İstanbul Fındıklı Rotary Kulübünden size ve üyelerinize en derin kardeşlik hislerimizi ve Rotaryen sevgilerimizi iletiriz.
 
Bu mesajımız, Türk Rotaryenlerinin uluslararası bir olay yılı olarak tesbit edilmiş 1981 yılı için bilgilerini size aktarmak maksadıyla hazırlanmıştır.
 
Avrupa ve Asya arasında bir kilit noktası ve köprü olan, çeşitli toprak altı, toprak üstü ürünleri, tarihi eserleri ve zengin tabiatıyla insanlığa giderek daha fazla yararlı olmaya çalışan ülkemizden size sesleniyoruz.
 
Bilindiği gibi 1981 yılının Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Lider Mustafa Kemal Atatürk’ün 100. Doğum Yıl Dönümü olarak kutlanması, UNESCO tarafından 1978 yılında kararlaştırılmış ve ilan edilmişti.
 
UNESCO bu kararı alırken gerekçe olarak Atatürk’ün  “özellikle tüm ulusların hürriyet ve egemenliğini sağlamak üzere açılan savaşların ilk liderlerinden biri olduğunu, dünya ulusları arasında karşılıklı anlayışın, sürekli barışın kurulması için çalışmalarının olağanüstü bir örnek teşkil ettiğini ve tüm yaşamı boyunca insanlar arasında hiç bir renk, din ve ırk ayırımı gözetmeden bir uyum ve işbirliği çağının doğacağına inancı bulunduğunu” göstermiştir.
 
Kemal ATATÜRK, yalnız bizim değil, şüphesiz muasır dünya ülke liderlerinin en büyüklerinden birisidir.  ATATÜRK insanlık idealleri için mücadele vererek kendi milletini yokluktan çekip kurtarıp insanlık tarihindeki şerefli yerine tekrar oturttuğu gibi, tüm dünya insanları ve özellikle ezilen ırklar ve milletler için bir ışık, bir yol, bir çare olmuştur.
 
Modern Türkiye’nin kurucusu, insan haklarının inanmış savunucusu ATATÜRK dünya siyasetine asırlarca yön verdikten sonra kargaşa ve karanlığa sürüklenmiş toplumunda mucizeler yaratmış, dünya insanlarına ve milletlerine, icraatı ve felsefesiyle umut ve güç vermiş, örnek olmuştur.
 
• ATATÜRK milletini esaretten kurtarmıştır.
• ATATÜRK Türk kadınına, Türk erkeği ile eşit haklar tanımıştır.  Kadınlara seçme ve seçilme hakkı modern Türkiye’de 1934 yılında tanınmıştır.  Bu haklar diğer bazı modern ve ilerici bir çok ülkede daha sonra tanınmıştır.
• ATATÜRK bağımsızlık savaşı verdikten sonra önceden savaştığı uluslara barış elini uzatmış, yabancı rakiplerini yurdunda konuk etmiş, yıllarca savaştığı ülkelerle barış paktları kurmuş ve komşularıyla saldırmazlık ve karşılıklı yardım anlaşmaları imzalamıştır.
 
Rotary, insanlık ideallerinin bayrağı ve “service above self” düsturunun şerefli temsilcilerinin camiasıdır.  ATATÜRK idealleri Rotary felsefesinin paralelindedir.
 
ATATÜRK
• Biz kimsenin düşmanı değiliz, yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız.
• İnsan mensup olduğu milletin varlığını ve saadetini düşündüğü kadar, bütün cihan milletlerinin huzur ve refahını düşünmelidir.
• Yurtta sulh, cihanda sulh.
demiş ve bu fikirlerin gerçek uygulayıcısı olmuştur.
 
ATATÜRK, dünya ve insanlığın engellenemeyecek gelişmesini idrak ederek, katı ve işlerliğini kaybeden doktrinler prensibinden hareket etmemiştir.
 
ATATÜRK, her olayın içinde, her eylemde insanlık hayrına olacak en değişik ve pozitif biçimde bulunmayı başarmıştır.  “Atatürk Doktrini” yoktur, “Atatürk Felsefesi” vardır ve o felsefe de höşgörü, hizmet, eşitlik, kardeşlik ve barıştır.
 
Muhterem Başkan,  size ilettiğimiz bu kardeşlik mesajımızı Büyük Lider ATATÜRK’ün 100. Doğum Yılı olan 1981 yılı boyunca yapacağınız toplantılarınızdan birinde kulüp üyeleriniz kıymetli Rotaryen kardeşlerimize okuyarak duyurmanızı dileriz.
 
Ayrıca, çevrenizde geliştirilen ATATÜRK Yılı ile ilgili olayları bize duyurabilirseniz mutlu olacağız.
 
Rotaryen sevgilerimizle.”
 
 
Yabancı ülkelerden sayısız cevap alındı ve Rotary Kulüplerinin büyük bir kısmının bir toplantılarını Atatürk ve Türkiye’ye hasrettikleri ve mektubun okunmasının ardından görüşmeler yapıldığı anlaşıldı.  
 
Alınan cevapların içerdiği duygulandırıcı ve takdirkar ifadeler bu mektupların bir araya getirilmesi gereğini doğurdu ve 1983-84 döneminde başkanımız Rasin Demirsoy’un gayretiyle mektupların bir kısmı Türkçeye çevrildi.  Mektupların asıllarının fotoğrafları ile tercümeleri  “100. Doğum Yılında Dünya’da Atatürk” adlı bir kitapta Fındıklı Rotary Kulübünün bir yayını olarak bastırıldı ve Türk Rotary camiasına dağıtıldı.  Bu kitap ayrıca 1984-85 döneminde 19 Mayıs 1984 tarihinde bir mektup ekinde Türkiye’de Rotary dışında seçilmiş adreslere de ulaştırıldı. 
 
 
*****
 
Mektup Breziya’nın “Jaragua do Sul” Rotary kulübüne de ulaşmış. Kulüp Atatürk’ü çevresinde tanıtmanın yanı sıra Türkiye’nin Brezilya Büyük Elçiliğine de hayranlığını bildirmiş, o tarihte Brezilya’daki Türkiye Büyük Elçisi Sayın Yalçın Kurtbay da Türk Bayrağı ve armağanlar göndererek Jaragua do Sul Rotary Kulübünü kutlamış.
 
Kulübün üyesi olan Rotaryen Profesör Doktor Jose Alberto Barbosa bu mesajdan etkilenerek çalışmalar yapmış ve Brezilya Devlet Üniversitesinde  “Mustafa Kemal Atatürk Kürsüsü”nü kurmuş. Profesör Barbosa ayrıca ülkesindeki ve Amerika Birleşik Devletlerindeki kütüphanelerden yararlanarak “A Herança de Kemal Atatürk – Kemal Atatürk’ün Mirası” adı ile bir kitap yazmış.  Profesör Barbosa bu kitabın telif hakkını yasal işlemlerini yaparak İstanbul Fındıklı Rotary Kulübüne vermiştir.
 
2003 yılında Dönem Guvernörü  Hitay Güner’in öngördüğü programa uygun olarak kendisiyle temas sağlayan İstanbul Göksu Rotary Kulübü, Profesör Dr. Alberto Barbosa’ya bir başarı ve teşekkür ödülü verme kararı aldı ve 15 Kasım 2003 tarihinde Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen “Atatürk’ü Anma” toplantısında bu ödül Dönem Guvernörü tarafından Profesör Doktor Alberto Barbosa’ya ulaştırılmak üzere 
Rotaryen Elizabeth Valladares Guakil’a sunuldu.
 
İstanbul Fındıklı Rotary Kulübünün başlattığı ve devam ettirdiği bu çalışma 2420. Bölgenin çeşitli toplantılarında ve çalışmalarında örnek proje olarak daima dile getirilmiştir, getirilmektedir.