Geçmiş Dönem Projeleri

Anadolu Medeniyetleri(1982-83)

Anadolu Medeniyetleri Sergisi ve İstanbul Festivali Tanıtımı için 1982-83 Döneminde Uluslararası Hizmetler faaliyetleri kapsamında, 24 Mart 1983 tarihli bir mektup ekinde Anadolu Medeniyetleri Sergisi tanıtım broşürü ve Festival programı Avrupa’da 4.708 ve Japonya’da 1.487 Rotary kulübüne gönderildi.  Postalamada zarf üzerinde Fındıklı Rotary Kulübü amblemi ile birlikte Sergi ve Festivalin ilgi çekici amblemlerinin bir kompozisyonu da yer aldı.
 
Avrupa Konseyi’nin XVIII. Avrupa Sanat Sergisi,  “Anadolu Medeniyetleri” konusu ile İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünün çalışmalarıyla 22 Mayıs – 30 Ekim 1983 tarihleri arasında düzenlendi.
 
Sergide MÖ 100.000 – 2.000 tarih öncesi dönemi ve 12. ve 20. Yüzyıllar arası Selçuk – Osmanlı dönemi ayrı ayrı iki ana bölümde ele alındı.  Hititler, Erken Demir Çağı, Grek-Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerini kapsayan ilk bölüm Aya İrini Müzesinde sergilendi.  Diğer bölüm Topkapı Sarayı Müzesinde yer aldı.
 
11. Uluslararası İstanbul Festivali de 20 Haziran-15 Temmuz 1983 tarihlerinde yapıldı.  İstanbul Fındıklı Rotary Kulübü tarafından Rotary kulüplerine gönderilen programda senfonik, oda, kuartet, trio, duo, resital, pop-jazz konserleri ve yabancı halk dans gösterileri tarihleri ile birlikte tanıtıldı.