Bir bakışta ROTARY
 
 
“Rotary” başarılı iş ve meslek sahiplerinin, çevrelerine, topluma ve tüm insanlığa hizmet etmek amacıyla bir araya geldikleri uluslararası bir hizmet kuruluşudur.
 
Rotary
 İş ve meslek hayatında yüksek ahlak standardının teşvikini,
 Mesleklerin değerinin tanınmasını ve takdir edilmesini,
 Her Rotaryen’in kendi işini ve mesleğini topluma hizmet fırsatı sayarak yüceltmesini,
 Her Rotaryen’in “hizmet idealini” kişisel hayatında, iş ve meslek hayatında ve toplum hayatında uygulamasını,
 Aynı ideali paylaşan diğerleriyle dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak suretiyle dünyada barış ve iyi niyetin geliştirilmesini amaç edinmiştir.
 
Rotary, 1905 yılında Chicago’da Avukat Paul Harris tarafından kuruldu. Değişik iş ve mesleksahiplerinin bu gruba katılımlarıyla toplantılar her hafta gruptan birisinin iş yerinde düzenli ve dönüşümlü (rotasyon) olarak yapılmaya başladı. Zamanla diğer şehirlerdeki kulüplerin (1910), daha sonra başka ülkelerdeki kulüplerin (1912) kurulması suretiyle yaygınlaştı. Bu gün dünyanın 178 ülkesinde, 530 Rotary Bölgesinde 34.000 Rotary Kulübü ve bu kulüplere
üye 1.220.000 Rotaryen bulunmaktadır.
 
Türkiye’de ilk Rotary toplantısı 1954 yılında Ankara’da Oğuz Koraltan, Mukbil Özyörük ve Nail Avunduk tarafından yapıldı. 1955 yılında Bakanlar Kurulu Ankara Rotary Kulübü’nün kurulmasına izin verdi. 1956 yılında İstanbul Rotary Kulübü, 1961 yılında İzmir Rotary Kulübü kuruldu ve bunları diğer kulüpler izledi. Bu gün ülkemizde üç Rotary Bölgesi halinde 230 Rotary Kulübü ve 6.000 Rotaryen topluma hizmet için projeler üretmekte ve uygulamaktadırlar.
 
Uluslararası Rotary, dünyanın herhangi bir ülkesinden seçilerek görev yapan Uluslararası Rotary Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile yönetilir. Dünya üzerinde coğrafi sınırlarla belirtilen yönetim alanlarına Rotary Bölgesi denir. Her bölgenin o bölge üyeleri tarafından seçilmiş bir Guvernörü vardır. Guvernör Uluslararası Rotary’nin temsilcisi olarak görev yapar. Kulüpler Bölge Guvernörünün denetiminde hizmet üretirler.
 
Her kulübün üyesi oranında delege ile temsil edildiği ve her yıl yapılan Uluslararası Konvansiyonlarda alınan kararlar ve bütün dünyadaki bölgelerin delegelerinin katıldığı üç yılda bir yapılan Yasama Konseylerinde alınan kararlar dünya genelinde uygulanır.
 
Rotary kulüpleri Kendi ülkelerinin yasal düzenlemelerine tabi olan derneklerdir. Yasalar çerçevesinde Uluslararası Rotary’e üye olurlar. Toplantılarını topluma açık yerlerde yaparlar.
 
Yardım dernekleri değil, fikir üretme ve hizmet dernekleridir. Her meslekten bir kişiyi, o mesleği temsilen kulübe üye alır. Rotary üyelerinin hizmet potansiyelini hizmete ihtiyaç duyulan yerlere yönlendirir.
 
Rotary Kulüpleri, Dernekler Yasası hükümleri ve Tüzükler çerçevesinde yönetilir. Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri bir yıl görev yapmak üzere seçilirler. Yönetim her yıl yenilenir.
 
 
Rotary beş ana hizmet alanını benimsemiştir. Bunlar
 Kulüp Hizmetleri,
 Meslek Hizmetleri,
 Toplum Hizmetleri,
 Gençlik Hizmetleri,
 Uluslararası Hizmetler alanlarıdır. 
 
Her türlü proje ve eylem bu alanların birisine veya birkaçına yönelik olarak gerçekleştirilir. Bu alanlarda gerçekleştirilen hizmetlerden örnekler satır başları itibariyle şöyledir;
 
 Kulüp toplantılarına mesleklerinde uzmanlaşmış kişiler konuşmacı olarak davet edilerek üyeler bilgilenir ve kendi çevrelerinde bu bilgilerden yararlanabilirler.
 Mesleki gelişimi ve bilinci sağlamak için staj imkanı yaratılır, kurslar, seminerler ve paneller düzenlenir, işyeri gezileri organize edilir.
 Başarılı genç iş ve meslek sahipleri başka ülkelere bir program çerçevesinde gönderilir ve karşılığında oralardan gelecek gruplara ev sahipliği yapılır.
 Mesleki araştırmalar desteklenir.
 Kaybolmaya yüz tutmuş iş ve mesleklerin canlandırılması için girişimlerde bulunulur.
 İş ve mesleğini uzun yıllar devam ettiren ve başarılı olan kişiler onurlandırılır.
 Engellilerin rehabiltasyonu için projeler üretilir.
 Okuma yazma öğretme projeleri uygulanır.
 Çevre, su, ağaçlandırma, atıklar gibi toplumsal kalkınmaya yönelik projeler geliştirilir, kampanyalar düzenlenir.
 Çocuk felci (POLIO), AIDS ve uyuşturucu ile mücadele edilir.
 Kan bağışı, sağlık taraması gibi kampanyalar düzenlenir.
 Açlık ve yoksullukla mücadele programları geliştirilir.
 Sanata ve bilime katkıda bulunmak için projeler üretilir.
 Diğer ülkelerdeki Rotary kulüpleriyle işbirliği yapılarak ortak projeler gerçekleştirilir ve böylece uluslararası ve ülkelerarası yakınlaşma sağlanır.
 Diğer ülkelerdeki Rotary Kulüpleriyle uzun dönem ve kısa dönem öğrenci değişim programları yapılır.
 Lise ve üniversite öğrencilerine öğrenim desteği verilir.
 Gençler için Liderlik Seminerleri ve Forumlar düzenlenir.
 Tatillerde gençlere çalışma, spor ve eğlence kampları organize edilir.
 
ve daha birçokları…
 
Rotaryenler her hafta bir kez mutlaka kulüp toplantısı yaparlar. Kendi kulüp toplantılarına katılamayan Rotaryenler dünyanın herhangi bir ülkesindeki diğer Rotary kulüplerinin toplantılarına konuk olarak katılabilirler.Bir Rotaryen’in aday göstermesi ile iş ve mesleğinde başarılı, iyi ahlak sahibi, toplumda saygınlığı bulunan, “kendinden önce hizmet” prensibini benimsemiş, toplumdan almak yerine topluma vermek anlayışındaki her iş ve meslek sahibi bir Rotary Kulübüne üye olabilir.